Lista postępowań PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

ZPK/84/2023 Przeglądy (dwa w roku) aparatury medycznej (Allura FD 10) Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-19 2023-09-27 10:30 --
ZPU/83/2023 Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SMJU8) Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-12 2023-09-25 09:00 --
ZPU/82/2023 Zakup leków dla oddziału chemioterapii Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-08 2023-09-27 10:00 --
ZPU/72/2023 Zakup leków na potrzeby programów lekowych - enzalutamid Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-08 2023-09-26 10:00 --
ZPU/80/2023 Zakup produktów farmaceutycznych Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-08 2023-09-21 09:00 --
ZPK/70/2023 Przegląd aparatury medycznej – kardiomonitory Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-05 2023-09-14 09:00 --
ZPU/59/2023 Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę sprzętu laboratoryjnego - hematologia Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-14 2023-09-19 10:00 --
ZPU/76/2023 Dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-08 2023-08-23 09:00 --
ZPU/69/2023 Dostawy sukcesywne stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów i innych materiałów zużywalnych do Pracowni Elektrofizjologii Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-08 2023-09-12 09:00 --
ZPK/73/2023 Wykonanie opracowania projektowego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego „Modernizacji, przebudowy i nadbudowy Pawilonu III” Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-02 2023-08-16 09:00 --
ZPU/60/2023 Zakup i dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-02 2023-09-07 11:00 --
ZPK/78/2023 Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-21 2023-08-07 10:00 --
ZPK/17/2022 Koszulki do implantacji wraz z akcesoriami Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-06 2022-06-15 09:00 --
ZPU/19/2022 Dostawy sukcesywne materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu (asortymentu) medycznego jałowego Szpital Grochowski w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-01 2022-06-14 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa